Administratie

Op deze pagina vind je informatie over onze administratieve werkwijze.

Crediteuren die goederen of diensten leveren op incidentele basis krijgen eerst een inkooporder met inkoopnummer en (geschat) bedrag van de uitgave ex BTW. Na levering van het product of de dienst kan de factuur worden verzonden.

Betaling van facturen vindt plaats op de vrijdag volgend op het verstrijken van de 30e dag na ontvangst van de factuur (dit is ONZE boekdatum!). Bij contracten met bijvoorbeeld ZZP’ers wordt hiervan afgeweken door betaling binnen 14 dagen na boekdatum mits factuur akkoord wordt bevonden door de manager die de uitgave heeft goedgekeurd.

Indien er nog vragen zijn over onze administratieve werkwijze, neem dan contact met ons op via info@conqare.nl